İçeriğe geç

Kategori: W20

G20 ve W20 Deklerasyonları

KADIN 20 (W20) 2018 ARJANTİN BİLDİRİSİ

Kadın20 (W20) 2018 ağının temsilcileri olarak, bizler, cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin anahtar faktörü olduğu konusunda güçlü bir inanç duymaktayız. G20 Arjantin 2018 gündeminin odağında da yer alan bu görüş, cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve bütün kadın ve kızları güçlendirilmesini amaçlayan 5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefiyle de uyumludur. Daha önceki W20 istişareleri üstüne inşa edilmiş ve güçlü temellere dayanarak, W20, ele alınması gereken ve G20 için stratejik olan başlıca zorlukları tanımlamaktadır. KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAK VE İYİLEŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER: Ulusal Planları geliştirip fonlayarak ve gelişmeleri yıl bazında raporlayarak iş gücüne katılımdaki cinsiyet uçurumunu 2025’e kadar yüzde 25 azaltacak 2014 Brisbane taahhüdünün uygulanma hızının arttırılması. Kayıt dışı sektör de dahi olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kimseler olan kişilere uygun fiyatlı, nitelikli, profesyonel ve herkesi kapsayan bakım hizmetleri güvencesi sağlanması için kamu fonlarından yatırım yapılması. Bakım hizmetlerinin sorumluluğunu paylaşmayı ve daha iyi bir iş ve yaşam dengesini teşvik etmek için,…

Thank you, Women 20, – W20 Argentina! All the best, Women 20 – W20 Japan!

November 20, 2018 was the day of handover of the Presidency of Women 20 – W20 from Argentina to Japan. W20 Argentina hosted the W20 team with great enthusiasm and courtesy in Buenos Aires. The W20 meeting was held in CCK – Kirshner Cultural Center – in Buenos Aires. The text was agreed with comments from the W20 representatives in detail and attention, as well as dedication. The next day several panels were held with the world leaders on gender issues. To cite just a few of the speakers were Phumzile Miambo Ngcuka, the Executive Director of UN Women; Gabriela Ramos, the Chief of Staff and Sherpa of OECD; Irene Natividad, the President of GlobeWomen Research and Education Institute; Lilianne Ploumen, Member of the Parliament of the Netherlands, Svetlana Lukash, the Russian G20 Sherpa from the Presidential Executive Office. Very knowledgeable other leaders from the region also had the opportunity…

W20 Argentina 2018 Communiqué

We, the representatives of the Women20 (W20) 2018 network, strongly believe that gender equality is a key driver of sustainable and inclusive growth. This view is at the core of the G20 Argentina 2018 agenda and is in line with Sustainable Development Goal 5, which aims to “achieve gender equality and empower all women and girls”. Building on the strong foundation established during previous W20 consultations, the W20 identifies the main challenges to be addressed and which are strategic for the G20. INCREASE AND IMPROVE WOMEN’S PARTICIPATION IN THE LABOR FORCE BY: 1. Accelerating the pace of implementation of the 2014 Brisbane commitment to reduce the gender gap in labour force participation by 25 percent by 2025 by developing and funding National Plans and reporting the progress on an annual basis. 2. Investing public funds to ensure affordable, quality and professionalized universal care services for people with dependents, including those…

TC Başbakanlık Kadın20 (W20) Yetkilendirme Mektubu

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sayı                   : 366667782-208.99                                                                      Ankara, Tarih Zarftadır Konu                 : W20 (Woman 20) Çalışmalarının Yürütülmesi                            (15 Nisan 2015) TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİNE (Sn. Dr. Gülden Türktan) En temel küresel ekonomik işbirliği platfromu olan Yirmiler Grubu’nun (G20) Dönem Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek hazırlıkların yönlendirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla 2013/4 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle “G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. G20 Türkiye Dönem Başkanlığının girişimleri ile G20 platformu içerisinde Kadın 20 (Woman 20/W20) isimli yeni bir açılım grubu oluşturulmuştur. Temel ilgi alanlarının cinsiyet eşitliği, kadınların işgücüne katılım oranlarının arttırılması, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılaşmalarının azaltılması gibi konular olacağı…

Prime Ministry of Turkey Official Women20 (W20) Establishment Letter

PRIME MINSITRY OF TURKEY Undersecreteriat of the Tresury   Number        : 366667782-208.99                                                 Ankara, date on the envelope Re                 : Conduc for the work of the W20 (Woman 20)                     (15 April 2015)   TO: WOMEN ENTREPRENEURS ASSOCIATION OF TURKEY (Dear Dr. Gülden Türktan) The Presidency of the Group of Twenty (G20), the most basic global economic cooperation platform, was undertaken in 2015 by our country. In order to manage and coordinate the preparations needed to be carried out within this scope, the “G20 Term Presidency Steering Committee” was established with the Prime Ministry’s Circular No. 2013/4. With the initiations of Term Presidency of Turkey of G20, a new outreach group called Women 20 (W20) was established in…

Women20 Almanya 2017 Tebliği

 26 Nisan 2017, Berlin, Almanya Cinsiyet Eşitliğinin G20’nin Merkezine Koyulması Bizler, 2017 Kadın20 (W20) ağının temsilcileri olarak, birbirlerine bağlı bir dünyada, aşağıda sayılan hedefler aracılığı olmaksızın, G20’nin kadınların ekonomik güçlenmesi taahüdü ile G20’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme amacına ulaşılamayacağına ikna olmuş bulunmaktayız: (a) Tam mülkiyet hakları, yasal kapasite, kadın ve kız çocuklarının kendileri hakkındaki kararları kendilerinin verebilmesi ve şiddetten etkin biçimde korunmaları; (b) kadın ve kızların kaliteli teknik ve mesleki eğitim, e-beceriler ile yaşam boyu eğitime tam erişimlerinin sağlanmasına özel dikkat gösterilmesi; (c) üretken ve finansal kaynaklara kadınlar için eşit koşullarda tam erişimin sağlanması; (d) G20’nin İş Kalitesi Çerçevesi uygulamasına, istihdam piyasasına ve düzgün çalışma şartlarına kadın ve erkek için tam erişimin sağlanması; (e) eşit ve eşdeğer iş için eşit ücret ve sosyal güvencenin sağlanması; (f) GSMH’nın ölçümünde, kamu hizmetlerine ve altyapı yatırımlarına ayrılan provizyonlar dahil olmak üzere, ücretsiz aile işcilerinin çalışma ve bakım yükümlülüklerini adil şekilde içerir olarak…

Women20 Germany 2017 Communiqué

26th April 2017, Berlin, Germany Putting Gender Equality at the Core of the G20 We, the representatives of the 2017 Women20 (W20) network, are convinced that the G20’s goal of inclusive and sustainable economic growth in an interconnected world will not be achieved without the G20’s commitment to women’s economic empowerment by means of the following targets: (a) full property rights, legal capacity, right to self-determination for women and girls and their effective protection from violence; (b) full access to quality education for girls and women, with special attention on technical and vocational education, e-skills and lifelong learning opportunities; (c) full access on equal terms to productive and financial resources for women; (d) full access to labour markets and decent working conditions for men and women, implementing the G20 Job Quality Framework; (e) equal pay and pension rights for equal and equivalent work; (f) GDP measurement and fair redistribution of…

Kadın 20 Toplantısı Bildirisi Xi’an, Çin 26 Mayıs 2016

Bizler, 2016 Kadın 20 (W20) Temsilcileri olarak, küresel ekonomik yönetişimde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını, kadın istihdamı ve girişimciliği ve sosyal korumayı, dijital ekonomide kadının rolünü, ve birbirine bağlı ve yenilikçi kadın ağlarını tartışmak üzere 24 – 26 Mayıs 2016 tarihlerinde Xi’an, Çin’de buluştuk. Bizler, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için cinsiyet kapsayıcılığının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadın haklarının gerekliliğini yineliyoruz. Bizler, G20 Liderlerinin ekonomik refaha ulaşmada kadınların önemli rolunü kabul etmelerini ve cinsiyet eşitliği ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata tam katılımının sağlanması ve ekonomik olarak güçlenmeleri için somut önlemlerin alınması konusundaki kararlılıklarını yinelemelerinden memnuniyetimizi belirtiriz. Bizler, Kadın 20’nin G20’nin bir açılım grubu olarak kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve Ekim 2015 tarihindeki ilk W20 Toplantısına Türkiye’nin ev sahipliği için teşekkür ediyoruz.   Küresel Ekonomik Yönetişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakış Açısı 2008 yılından itibaren yaşanan küresel mali kriz ile dünya ekonomisi derin ve karmaşık değişikliklere uğramıştır ve iyileşmeye giden yolda ülkeler…

Women 20 Meeting Communiqué Xi’an, China 26 May 2016

We, representatives of the 2016 Women 20 (W20) Meeting, met in Xi’an, China, from 24 to 26 May 2016 to discuss gender equality perspectives in global economic governance; women’s employment, entrepreneurship and social protection; women’s role in the digital economy; and interconnected and innovative women’s network. We reaffirm that gender inclusiveness, gender equality, and women’s rights are essential for strong, sustainable and balanced growth. We are pleased that the G20 Leaders acknowledged the crucial role of women in achieving economic prosperity and reaffirmed their commitment to taking concrete actions for ensuring gender equality and women’s full participation in economic and social affairs and for their economic empowerment. We welcome the establishment of Women 20 as an outreach group of the G20, and appreciate Turkey’s hosting of the first W20 Meeting in October 2015. A Gender Equality Perspective in Global Economic Governance Since the global financial crisis in 2008, the world…

Women 20 Meeting Communiqué 2015, Istanbul, Turkey

We, the delegates of the first ever W20 Summit, gathered together in Istanbul on 16-17 October 2015, after having thoroughly discussed different aspects of the women related issues of global economy  indicated in the W20’s “Priority Policy Paper”, agreed to put forward the following set of policy recommendations to support the G20 leaders in their ongoing work to achieve gender equality and women’s economic empowerment. In order to achieve the gender equality and women’s economic empowerment as well as to reach the target of reducing the gap in participation rates between men and women set by G20 Leaders in Brisbane, Australia in 2014, we call on the G20 Leaders to: 1-Address women’s economic empowerment through strengthening linkages between education, employment and entrepreneurship  Strengthening the linkages between education, employment and entrepreneurship is fundamental for economic growth and women’s social rights. There will always be a gap when these are not systematically…

G20 Leaders’ Communique 2016, Hangzhou Summit, China

http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html G20 Leaders’ Communique Hangzhou Summit, China, 4-5 September 2016 1. We, the Leaders of the G20, met in Hangzhou, China on 4-5 September 2016. 2. We met at a time when the global economic recovery is progressing, resilience is improved in some economies and new sources for growth are emerging. But growth is still weaker than desirable. Downside risks remain due to potential volatility in the financial markets, fluctuations of commodity prices, sluggish trade and investment, and slow productivity and employment growth in some countries. Challenges originating from geopolitical developments, increased refugee flows as well as terrorism and conflicts also complicate the global economic outlook. 3. We also met at a time of continued shifts and profound transformations in the configuration of the global economic landscape and dynamics for growth. With these transformations come challenges and uncertainties as well as opportunities. The choices we make together will determine the…

Women 20 Meeting Communiqué 2016, Xi’an, China

http://www.g20.org/English/Documents/Current/201606/t20160628_2346.html Women 20 Meeting Communiqué Xi’an, China 26 May 2016 1. We, representatives of the 2016 Women 20 (W20) Meeting, met in Xi’an, China, from 24 to 26 May 2016 to discuss gender equality perspectives in global economic governance; women’s employment, entrepreneurship and social protection; women’s role in the digital economy; and interconnected and innovative women’s network. 2. We reaffirm that gender inclusiveness, gender equality, and women’s rights are essential for strong, sustainable and balanced growth. 3. We are pleased that the G20 Leaders acknowledged the crucial role of women in achieving economic prosperity and reaffirmed their commitment to taking concrete actions for ensuring gender equality and women’s full participation in economic and social affairs and for their economic empowerment. 4. We welcome the establishment of Women 20 as an outreach group of the G20, and appreciate Turkey’s hosting of the first W20 Meeting in October 2015. A Gender Equality…

W20 Tebliği İstanbul, Türkiye 2015

Bizler, G20 tarihinde ilk kez düzenlenen W20 Zirvesi’nin delegeleri olarak, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelerek, W20’nin “Öncelikler Belgesi”nde yer alan, küresel ekonomide kadınları ilgilendiren meseleleri farklı açılardan kapsamlı bir şekilde ele alarak, G20 liderlerine cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi yönünde sürdürdükleri çabalara katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki politika önerilerini sunmakta mutabık kaldık. Cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmelerini sağlamak, aynı zamanda G20 Liderlerinin 2014 yılında Brisbane, Avustralya’da kadınlarla erkekler arasındaki işgücü piyasasına katılım farkının azaltılması hedefine ulaşmak amacıyla G20 Liderlerini aşağıdaki hususları dikkate almaya çağırıyoruz: 1-Kadınların ekonomik alanda güçlendirilmelerinin eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi yoluyla sağlanması  Eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, ekonomik büyüme ve kadınların sosyal hakları bakımından temel önem taşımaktadır. Bu üç alan birbirilerine sürekli ve yapılandırılmış bir şekilde, sistemli olarak bağlantılandırılmadığı takdirde her daim eksiklikler mevcut olacaktır. Paydaşlar arasındaki işbirliği ve ortak çalışma (veya ortak karar alma) bu hattı…