İçeriğe geç

Gülden Türktan Yazılar

Boğaziçili Olmak

Yaşadığımı anlatayım. Yıl 1974. Pırıl pırıl bir yerleşke. O zaman kampüs diyordu ahali. Ülke ortalamasının oldukça üzerinde çoğu çok akıllı öğrenciler, çok azı şımarık. Sanılanın aksine ailelerinin gelir durumu da ülke ortalamasının pek fazla üzerinde değil. Çoğu memur çocuğu. Anne babaları iyi eğitimli aileler. Şu okulu bitirmiş… anlamında söylemiyorum, aydın kafalı insanlar. Hepsinin bir kasaba, bir köy ilişkisi var. Ailerine saygılı, bağlı kimseler. Sapına kadar ülkenin genel kültüründen güzel izler taşıyor hemen hemen hepsi. Her türlü siyasi görüşten öğrenci var. Koyu dindar da var, ateist de var. MHP’li de var, solun 22 fraksiyonu da. Aileleri çoğunlukla CHP ve AP’li. Öğrencilerin çoğu kolejden gelme. Benim gibi normal devlet lisesi mezunu pek az. Herkes bir diğerine saygılı. Öğrenciler arasında belirgin bir ayırım yok. Herkes farklı ortamlarda her zaman bir araya gelebiliyor. Farklı siyasi görüştekiler aynı yurt odasında kalmakta bir sakınca görmüyordu. Ya da bu sorun olmuyordu. Yıllar sonra bir çoğunu aynı siyasi…

TC Başbakanlık Kadın20 (W20) Yetkilendirme Mektubu

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sayı                   : 366667782-208.99                                                                      Ankara, Tarih Zarftadır Konu                 : W20 (Woman 20) Çalışmalarının Yürütülmesi                            (15 Nisan 2015) TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİNE (Sn. Dr. Gülden Türktan) En temel küresel ekonomik işbirliği platfromu olan Yirmiler Grubu’nun (G20) Dönem Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek hazırlıkların yönlendirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla 2013/4 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle “G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. G20 Türkiye Dönem Başkanlığının girişimleri ile G20 platformu içerisinde Kadın 20 (Woman 20/W20) isimli yeni bir açılım grubu oluşturulmuştur. Temel ilgi alanlarının cinsiyet eşitliği, kadınların işgücüne katılım oranlarının arttırılması, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılaşmalarının azaltılması gibi konular olacağı…

2017 Yılı Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması

Her sene Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi işbirliği ile Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması düzenleniyor. Bu sene yarışmanın 11 nci yılı idi ve yarışmanın ödülleri başarı ile 2017’nin 28 Kasım’ında sahiplerini buldu. Önceki yıllarda tek bir Türkiye’nin Kadın Girişimcisi seçilirken yarışma yıllar itibariyle kategoriler kazandı ve bir süredir 4 ayrı kategoride birinciler seçiliyor. KAGİDER Başkanı olarak 4 sene jüride yer aldım. Öncesinde de destek vermek üzere başvuruları okuyup eledim. Ödüle layık olanı bulmak gerçekten zor bir iş. Bu sene bu zorluğu Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran da ödül töreninde ifade etti. Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 2017 yılı finalistleri 16 kişi idi. Bu yarışmaya yıllık cirosu 40 milyon liranın altındaki kadın girişimciler katılabiliyor. Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi adayları Givin ile Başak Süer, SosyalBen Akademi ile Ece Çiftçi, Others ile Gizem Kaya idi. Givin ile Başak Süer Türkiye’de bağış yapmak ve nitelikli amaçları desteklemek alışkanlığı kazandırmak…

APEC LİDERLER ZİRVESİ

APEC APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Asya ve Amerika kıtasından Pasifik Okyanusuna kıyısı olan ülkelerin, ticaret ve yatırımlarını da artırmayı hedefleyen bölgesel bir ekonomik iş birliği örgütüdür. 1989 yılında 12 ülkenin bir araya gelmesiyle kurulan APEC, bugün dünya ekonomisinin yaklaşık %60’ını üreten 21 ülkenin üyesi olduğu bir yapıdır. Her yıl yapılan APEC liderler zirvesinin, bu yılki ev sahibi Vietnam’dı. VİETNAM Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya’da, Çin’in güneyinde Hindiçin Yarımadası’nın doğusundaki sahil boyunca Güney Çin Denizine kadar uzanıyor. Karada ise batısında Kamboçya ve Laos ile komşu. Ülkede tek parti yönetimi var, Vietnam Komünist Partisi. 1955’te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak ikiye ayrılmış olan ülke, 1976’da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşti. Çok dağlık, ormanlık ve ovalar ile göllere sahip ülke, doğal kaynaklarının zenginliği ile öne çıkıyor. Yıllarca süren Vietnam savaşı en çok ekonomiye tesir etmiş gibi görünüyor. İnsanlar çalışkan, topraklar ve doğa ise verimli. Yediğiniz egzotik meyvenin veya balığın tadını unutamaya…

Savulun, Ey Erkekler! Ey Kadınlar, İşte Geliyor Paralar!

  8 Temmuz 2017’de, Dünya Bankası Grubu, G20 liderlerinin zirve toplantısında, kadın girişimciliğini geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlara yardım etmek için bir milyar dolardan fazla bir tutara ulaşmayı hedefleyen yenilikçi bir insiyatifin kurulduğu açıkladı. Tesis edilen insiyatifin amacı, finansal aracılar, fonlar ve diğer piyasa aktörleri ile birlikte çalışarak ve donör, hibe finansmanını gibi finansman modellerini, uluslararası finans kuruluşlarını ve ticari finansmanı kaldıraç olarak kullanarak, şimdiye kadar oluşmuş olan 325 milyon doları, bir milyar doları aşan bir tutara ulaştırmak için harekete geçirmektir. Neden gerekli? Sermayeye erişimi olmadan bir işi sürdürebilmek veya büyütmek neredeyse imkânsızdır. Tüm dünyada resmi ve kayıtlı işletmelerin sadece yüzde otuzunun kadınlara ait işletmeler olduğu tahmin edilmektedir. Buna karşılık, gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlara ait Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ’lerin) yüzde yetmişi, finansal kurumlara veya piyasalara ulaşamamakta veya ihtiyaçlarını çözümleyecek yeterli koşullarda finansal hizmeti alamamaktadır. Bu sorunu çözümleyecek finansman tutarının 300 milyar dolarlık bir kredi açığı olduğu hesaplanmaktadır.…

W20 2017 Berlin Zirvesi

W20 hem ekonomi içindeki kadınların yerinin ve varlığının değerini anlatmak, hem de bu varlığı arttırabilecek tedbirlerin tanıtımını yapmak, bunların yanında da kadının ekonomiye ispatlanmış katkısını pekiştirmek üzerinde çalışıyor. Birincisi Türkiye’de Türkiye’nin öncülüğünde 2015 yılında gerçekleşmiş olan W20’nin bu yıl üçüncü toplantısı Almanya’nın G20 Başkanlığında Berlin’de yapıldı. Toplantının pek çok çarpıcı yönü vardı. En önemlilerini burada anlatmaya çalışacağım. Basına göre en önemli yönü Ivanka Trump’ın katılması idi. Şansölye Merkel Amerika seyahatinde Trump ile yaptığı toplantıda Ivanka Trump’ı W20 Berlin toplantısına davet etmişti ve neredeyse tüm W20 Temsilcilerinde bir şaşkınlık ve bir endişe yaratmıştı. Burada ekonomik politika ve kadının güçlenmesi konuşuluyor. Dışlayıcı ekonomik politika izleyeceğini söyleyen ve kadına değer verdiği ve bu konuda olumlu politikalar geliştireceği şüphe uyandıran Başkan Trump’ın kızı kadın konusunda dünyanın en büyük 20 ülkesinin en başarılı uluslararası örgütleri, sivil toplum örgütleri, düşünürleri ve akademisyen kadınlarının karşısında ne diyebilecekti? Ayrıca, bir de karşıt gösteriler yapılacağı duyumları vardı. Heyecan ve…

Ivanka Trump Kadın Zirvesi İçin Almanya’da

BERLİN —  Kadınların ekonomide güçlendirilmesini ele alan W20 (Women 20 – Kadın 20) Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın katılmıyla Berlin’de başladı. Temmuz ayında Hamburg’da dünyanın en büyük ekonomiye sahip 19 ülkesi ile Avrupa Birliği’nin katılmıyla yapılacak G20 Zirvesi öncesinde düzenlenen W20 Zirvesi’ne Başbakan Angela Merkel, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Hollanda Kraliçesi Maxima ve Kanada Dışişileri Bakanı Chrystia Freeland ile toplam 100 ülkeden kadın delegasyonları iştirak ediyor. W20 ilk kez 2015 yılında G20 dönem başkanlığını yapan Türkiye’nin girişimi ile bir araya gelmişti. Berlin’deki buluşamaya katılan W20 Türkiye Başkanı Gülden Türktan yaptığı panel konuşmasında, son iki yılda kadınların özellikle istihdam alanında güçlendirilmeleri konularında önemli mesafe aldıklarını ifade ederek, W20 Zirvesi’ndeki sonuç bildirgesinin G20 Zirvesi’nde de görüşüleceğini duyurdu. G20 Zirvesi her seneki toplantılarına üye ülkelerin yanı sıra, Women20 gibi uluslararası kuruluşları da davet ederek, taleplerini ele alıyor. W20 Zirvesi’nin, 2025 yılına kadar kadın-erkek arasındaki istihdam eşitsizliği arasındaki…

Women20 Almanya 2017 Tebliği

 26 Nisan 2017, Berlin, Almanya Cinsiyet Eşitliğinin G20’nin Merkezine Koyulması Bizler, 2017 Kadın20 (W20) ağının temsilcileri olarak, birbirlerine bağlı bir dünyada, aşağıda sayılan hedefler aracılığı olmaksızın, G20’nin kadınların ekonomik güçlenmesi taahüdü ile G20’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme amacına ulaşılamayacağına ikna olmuş bulunmaktayız: (a) Tam mülkiyet hakları, yasal kapasite, kadın ve kız çocuklarının kendileri hakkındaki kararları kendilerinin verebilmesi ve şiddetten etkin biçimde korunmaları; (b) kadın ve kızların kaliteli teknik ve mesleki eğitim, e-beceriler ile yaşam boyu eğitime tam erişimlerinin sağlanmasına özel dikkat gösterilmesi; (c) üretken ve finansal kaynaklara kadınlar için eşit koşullarda tam erişimin sağlanması; (d) G20’nin İş Kalitesi Çerçevesi uygulamasına, istihdam piyasasına ve düzgün çalışma şartlarına kadın ve erkek için tam erişimin sağlanması; (e) eşit ve eşdeğer iş için eşit ücret ve sosyal güvencenin sağlanması; (f) GSMH’nın ölçümünde, kamu hizmetlerine ve altyapı yatırımlarına ayrılan provizyonlar dahil olmak üzere, ücretsiz aile işcilerinin çalışma ve bakım yükümlülüklerini adil şekilde içerir olarak…

Eminönü Rotary Kulübü’nün Meslek Yaşamı Boyu Başarı Ödülü Dr. Gülden Türktan’ın oldu

Dr. Türktan 9 Mart 2017 de meslek yaşamı boyunca yaptığı başarılı ve yüksek ahlaka sahip çalışmalarla meslektaşlarına ve topluma örnek olması sebebiyle Mart ayında Eminönü Rotary Kulübünün tarafından bir ödüle layık görüldü ve meslek yaşamı boyu ödülünü Dr. Gülden Türktan’ın ve eşi Cüneyt Türktan’ın da katıldığı bir törenle Eminönü Rotary adına Betül Ayberk Akar, Guvarnör Özcan Albak ile eşi Nur Albak yapılan törenle kendisine teslim etti.

Galatasaray Rotary Kulübü’nün 2016 Meslek Ödülü Dr. Gülden Türktan’ın oldu

İş veya meslek hayatında üstün başarı gösteren ve yüksek bir ahlak standardı örneği veren kişi veya kuruluşlara Rotary Kulüplerince sunulan geleneksel “Meslek Ödülleri” kapsamında Galatasaray Rotary Kulübü’nün 2016 Meslek Ödülü Dr. Gülden Türktan’ın oldu. Galatasaray Rotary Kulübü, “W20 sürecindeki bilinçli ve hedefe yönelik başarılı çalışmaları, zirvenin ülkemizde gerçekleştirilmesine öncülük eden faaliyetleri, bu vesileyle İstanbul ve Türkiye’nin dünya çapında tanıtımına sağladığı katkı” sebebiyle 2016 Meslek Ödülü’nü Dr. Gülden Türktan’ın da katıldığı bir törenle Galatasaray Rotary adına Nilgün Özbudak ve Guvarnör Özcan Albak ile eşi Nur Albak 13 Ocak 2017’de kendisine teslim etti. Dr. Gülden Türktan, KAGİDER’in kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yanı sıra, IWF Türkiye kurucu üyesi ve G20 ülkelerinde ekonomik büyüme ve iş dünyasına kadın enerjisinin daha fazla katılmasını desteklemeye yönelik faaliyetler düzenlemeyi amaçlayan, 2015 yılında, G20’nin yeni bir açılım grubu olarak, Women 20’inin (W20) Türkiye tarafından kurulması için, diğer G20 ülkelerin iknasınında ardından, Türk Hükümeti’nin yetkilendirme kararı ile…

MENTORSHIP 360°

MENTORSHIP 360° THE DOMESTIC VALUE CHAIN APPROACH TO GENDER SERIES ROUNDTABLE for LEADING GENDER DIVERSITY IN THE IT VALUE CHAIN was held on 6 February 2017 at APCO Worldwide, Turkey location   Dr. Catherie  Long, M360° Lead and APCO Worldwide Director Dr. D. Gungen made introductory speeches and discussion was  Moderated by Mr. Tayfun Ugur