İçeriğe geç

Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Cinsiyet Aralığı Raporu 2017

Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Cinsiyet Aralığı Raporu 2017, kadın STK’ları ile Kadın Platformları’na daha fazla çalışması gerektiği mesajını veriyor

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 Küresel Cinsiyet Aralığı raporuna göre; küresel sıralama ve her ülkeye göre cinsiyet eşitliği grafiğindeki aralık, sadece G20 ülkeleri için sıralandığı takirde, aşağıdaki gibidir:

  Küresel Fark Endeksi Ekonomik Katılım ve Fırsat Eğitime Ulaşım Sağlık ve Hayatta Kalma Siyasi Yetkilendirme
1)Fransa 11 64 1 54 9
2)Almaya 12 43 98 70 10
3)Birleşik Krallık 15 53 36 100 17
4)Kanada 16 29 1 105 20
5)Güney Afrika 19 89 64 1 18
6)İspanya 24 81 45 81 22
7)Arjantin 34 111 44 1 21
8)Avustralya 35 42 1 104 48
9)Amerika Birleşik Devletleri 49 19 1 82 96
10)Rusya Federasyonu 71 41 50 1 121
11)Meksika 81 124 53 58 34
12)İtalya 82 118 60 123 46
13)Endonezya 84 108 88 60 63
14)Brezilya 90 83 1 1 110
      Küresel Ağırlıklı Ortalama    
15)Çin 100 86 102 144 77
16)Hindistan 108 139 112 141 15
17)Japonya 114 114 74 1 123
18)Kore Cumhuriyeti 118 121 105 84 90
19)Türkiye 131 128 101 59 118
20)Suudi Arabistan 138 142 96 130 124

İlk sütundaki ülkeler toplam 144 ülke arasından çekilerek bu tabloda sıralanmaktadırlar.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), listeyi ülkeler bazında derlediği için ve de G20 ülkeleri arasında AB de üye olduğu için, WEF listesinde eksik olan -EU- yerine, kendi takdirime bağlı olarak İspanya’yı dahil ettim. Avrupa Birliği için bir nüfus ağırlıklı ortalamayı hesaplamak mümkün. Ancak, bu WEF’den çekilmiş ve kısaltılmış tabloda G20 ülkeleri için böyle bir hesaplama yapmaya çalışmadım.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017 Küresel Cinsiyet Aralığı raporu kadın STK’ların ve kadın platformlarının daha fazla çalışması gerektiği mesajını veriyor.

İngilizce tam rapora ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf

WEF bu raporda birçok konuya dikkatimizi çekiyor. Ancak, kapsamlı bir raporun içinden çekilmiş kısa rapor için iki konu çok kayda değer: Birincisi, çeşitli ülkelerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mutlak değeri, muhtemelen o ülkenin yasaları, kuralları ve politikaları da dahil olmak üzere pek çok sosyo-politik politikalar ile yönetmelikleri ve değerleri ve de tüm bunların yanı sıra kültürel miraslarının bir sonucudur. İkincisi ise Raporda bir ülkenin cinsiyet farkı ile ekonomik açıdan mükemmelliği arasında güçlü bir korelasyon olduğu gerçeği vurgulanıyor. Toplumsal cinsiyet farkı ne kadar az ise, o ülkenin sağladığı ekonomik başarının o kadar yüksek olduğu görülüyor. Bu rapordaki endeks, ülkeleri birbirinin önüne koymaya çalışmıyor, ancak o belirli ülke için daha iyi ekonomik performans getirebilmek için eşitlik açısından her bir ülkenin açık bıraktığı veya ihmal ettiği alanı vurgulamaya çalışıyor.

Tarih:Makaleler