İçeriğe geç

KADIN 20 (W20) 2018 ARJANTİN BİLDİRİSİ

Kadın20 (W20) 2018 ağının temsilcileri olarak, bizler, cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin anahtar faktörü olduğu konusunda güçlü bir inanç duymaktayız. G20 Arjantin 2018 gündeminin odağında da yer alan bu görüş, cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve bütün kadın ve kızları güçlendirilmesini amaçlayan 5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefiyle de uyumludur.

Daha önceki W20 istişareleri üstüne inşa edilmiş ve güçlü temellere dayanarak, W20, ele alınması gereken ve G20 için stratejik olan başlıca zorlukları tanımlamaktadır.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAK VE İYİLEŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

 1. Ulusal Planları geliştirip fonlayarak ve gelişmeleri yıl bazında raporlayarak iş gücüne katılımdaki cinsiyet uçurumunu 2025’e kadar yüzde 25 azaltacak 2014 Brisbane taahhüdünün uygulanma hızının arttırılması.
 2. Kayıt dışı sektör de dahi olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kimseler olan kişilere uygun fiyatlı, nitelikli, profesyonel ve herkesi kapsayan bakım hizmetleri güvencesi sağlanması için kamu fonlarından yatırım yapılması.
 3. Bakım hizmetlerinin sorumluluğunu paylaşmayı ve daha iyi bir iş ve yaşam dengesini teşvik etmek için, ikincil bir bakıcıya devredilemeyecek surette zorunlu ve ücretli doğum ve ebeveyn izni tasarılarını içeren politikaları 2025’e kadar uygulamaya geçirmek.
 4. Özellikle toprak, varlık ve kaynak mülkiyetinde erişim ve yetki konusundaki yasal düzenlemeler başta olmak üzere kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve eşit değerdeki işler için eşit ücreti güvence altına alan mekanizmaları teşvik etmek.
 5. Sanal şiddet de dâhil olmak üzere kadınları her türlü şiddetten korumak için, “çalışma hayatında şiddete ve tacize son vermek” konusunda ilgili standartlar oluşturan uluslararası süreçlere destek vermenin yanı sıra yasal düzenlemeleri güçlendirmek ve uygulamaya geçirmek, adalet mekanizmalarına eşit erişimi güvence altına almak.
 6. Çalışma hayatının geleceğini cinsiyete duyarlı bir bakış açısıyla değerlendirmek ve gelişmelerden adil bir şekilde etkilenmeyi güvence altına almak için politikalar oluşturmak. Esnek ekonomi, otomasyon ve makine öğrenimi gibi ana eğilimlerin etkilerini cinsiyete duyarlı bir noktadan ele alarak kadın çalışanların sosyal güvencelerine ve emek haklarına odaklanmak.

KADINLARIN FİNANSAL KATILIMINI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

 1. Kadınların kredi, finansal hizmetler, öz sermaye ve pazara eşit erişim haklarını güvence altına almak ve kadınların finansal ve yasal okuryazarlığı ile beraber girişimcilik kapasitelerini geliştirmek için girişimler planlamak.
 2. Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere verilen kamu ihalelerinde şeffaflığı ve desteği artırmak ve G20 ülkelerinin her birinin kendi durumunu dikkate alarak aldıkları toplam payı en az yüzde 10 oranında artırmak.1
 3. Kadınların finansal hizmetlere erişimini artırmak için, küçük ve orta boy işletmelerin kredi alabilirliğini değerlendirirken farklı verilerden de yararlanarak alternatif kredi derecelendirme yöntemleri kullanmak ve bunları teşvik etmek.

KADINLARIN DİJİTAL KATILIMINI GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

 1. Özellikle kırsalda ve uzak bölgelerde olmak üzere, kadınların dijital teknolojilere ve internete erişiminin ve bunları kullanımının önündeki engelleri kaldıracak bütüncül ve sektörler arası politikalar geliştirmek. Kadınların durumunun tüm çeşitliliğini de dikkate alarak dijital hizmetlerin, geniş bant bağlantı kurulumlarının ve ilgili içerik ve hizmetlerin erişimini, satın alınabilirliliğini ve güvenliğini iyileştirmek.
 2. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik alanlarında kadınların ve kızların eşit katılımını artıran girişimleri teşvik edip yatırım desteği sağlayarak katılımcı eğitim programlarını güvence altına almak ve kadınların dijital vatandaşlık haklarını desteklemek. Eğitim programları kadınlarda yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmeli ve hem istihdam hem de girişimcilik açısından fırsatlarını artırmak için dijital becerilerini sürekli olarak güncelleyebilmeyi desteklemelidir. Ayrıca G20 ülkeleri bu disiplinlerle ilişkili endüstrilerin gelişimi ve yönetiminde de kadınların adil katılımını teşvik etmelidir.
 3. Cinsiyetçi önyargılardan sakınmak için kadınların yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesine ve düzenlenmesine katılımını güvence altına almak.

KIRSALDA KADINLARIN GELİŞİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

 1. Kırsal kesimlerde kadınların eğitim, sağlık ve yasal danışmanlık hizmetlerini de içerir şekilde kapsamlı ve cinsiyete duyarlı sosyal hizmetlere erişimini teminat altına almak.
 2. Kırsal kalkınma için altyapı yatırımları gerçekleştirmek ve kadınların özel ihtiyaçlarını ve iş fırsatlarını göz önüne alarak bu süreçlerin her safhasında kadınların katılımını güvence altına almak. Ayrıca, altyapı projelerinin cinsiyetçi şiddete karşı gerekli protokolleri de içermesini sağlamak.
 3. Kadın girişimlerini, örgütlerini, kooperatiflerini ve değer zincirlerini güçlendirmek için kırsalda yaşayan kadınlara fon ayırmak veya mevcut fonları artırmak, karar ve yönetim mekanizmalarında kadınların ekonomik katılımının önünü açarak kredi ve eğitime erişimlerini teşvik etmek.

Sürdürülebilir kalkınmayı güvence altın almak için, cinsiyet eşitliğinde insan hakları açısından kapsamlı bir bakış açısını benimsemek ve yapısal farklılıkları gözeterek bunlara yönelik veriye dayalı politikalar geliştirmek şarttır. Bu açıdan, G20 ülkeleri cinsiyete duyarlı bütçelemeyi desteklemeli ve uluslararası paydaş örgütler ve ilgili ulusal ortaklarla beraber cinsiyete göre düzenlenmiş, kadınları tüm çeşitliliği içinde dikkate alan göstergelere dayanan istatistiki sistemler geliştirmelidir.

Kadın 20 olarak, Kadın20’nin devamlılığını ve verimliliğini güvence altına almak için, G20 Başkanlıklarından Kadın 20 (W20) ağıyla yakın ilişki kurmalarını ve G20 müzakere süreçlerine erişimimizi teminat altına alarak bütün çalışma gruplarında cinsiyet temasını yaygınlaştırmalarını talep ederiz.

Kadın 20, cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmede G20 liderliğinin taşıdığı büyük önemin bilinciyle; zaman çizelgesi ve hedefleri belirli olan uygulama planları geliştirmek, kadın örgütlerinin katılımını ve iş birliğini sağlamak, gelişimi ölçümleyip izlemek ve halka açık şekilde raporlamak suretiyle, G20 ülkelerinden bu tavsiyelere uyarak eyleme geçmelerini talep eder.

Kategori:W20 Deklarasyonları