İçeriğe geç

TC Başbakanlık Kadın20 (W20) Yetkilendirme Mektubu

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı

Sayı                   : 366667782-208.99                                                                      Ankara, Tarih Zarftadır

Konu                 : W20 (Woman 20) Çalışmalarının Yürütülmesi                            (15 Nisan 2015)

TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİNE
(Sn. Dr. Gülden Türktan)

En temel küresel ekonomik işbirliği platfromu olan Yirmiler Grubu’nun (G20) Dönem Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek hazırlıkların yönlendirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla 2013/4 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle “G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur.

G20 Türkiye Dönem Başkanlığının girişimleri ile G20 platformu içerisinde Kadın 20 (Woman 20/W20) isimli yeni bir açılım grubu oluşturulmuştur.

Temel ilgi alanlarının cinsiyet eşitliği, kadınların işgücüne katılım oranlarının arttırılması, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılaşmalarının azaltılması gibi konular olacağı değerlendirilen W20’nin, diğer G20 açılım gruplarına benzer bir yapıya sahip olması öngörülmektedir. Bu çerçevede, W20’nin ilgili alanlarda faaliyet gösteren kadın sivil toplum temsilcilerinden oluşması, her ülkenin belirleyeceği en fazla üç temsilci veya kuruluştan oluşan bir Yürütme Komitesine sahip olması, Komiteye Dönem Başkanı ülkeden önde gelen bir temsilcinin veya kuruluşun başkanlık etmesi ve G20 Troyka ülkelerinden yüksek düzeyli temsilcilerin de Komiteye katılması planlanmaktadır.

W20’nin, G20 ülkelerinde toplumun farklı kesimleriyle yapacağı istişareler ve toplantılar neticesinde tavsiyeler oluşturması, bu tavsiyeleri Liderler Zirvesinden önce düzenlenecek yüksek düzeyli formlarda nihai hale getirmesi ve söz konusu tavsiyesileri Liderler Zirvesinde’nde sunması öngörülmektedir. W20’nin 2015 yılında oluşturulmasının Birleşmiş Milletler’de devam eden Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sürecine de katkıda bulunulması açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.

G20  Dönem  Başkanlığı  Yönlendirme  Komitesi’nde varılan  mutabakat  uyarınca,  2015 yılı  W20 çalışmalarına etkin bir şekilde ev sahipliği yapabilmesi için, bu yöndeki çalışmaların ilgili kadın kuruluşları temsilcilerini kapsayan bir organizasyon komitesi aracılığı ile gerçekleştirilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2015 yılı W20 çalışmalarını yönlendirmek ve ev sahibi ülkeye ait vazifeleri yerine getirmek üzere Türkiye Kadın Girişimciler Derneğini’ni temsilen Dr. Gülden Türktan’ın başkanlığında; Türkiye İş Kadınları Derneğini’ni temsilen Nilüfer Bulut ve Kadın ve Demokrasi Derneği’ni temsilen Yrd. Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz’dan müteşekkil bir “W20 Türkiye Organizasyon Komitesi kurulması karara bağlanmıştır.

G20  Yönlendirme  Komitesi  ile  W20  Organizasyon Komitesi’nin yakın işbirliği içinde olmasının ve W20 Organizasyon Komitesi üyelerinin eşgüdüm ve uyum halinde çalışmasının, süreçlerin etkin bir şekilde yürülmesi açısından çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu vesileyle, W20 Organizasyon Komitesi’ne çalışmalarında başarılar diler, katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.

İmza: Aslındadır
Ali BABACAN
Başbakan Yardımcısı

________________________________________________________________________________________

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, İnönü Bulvarı, No: 36 06510, Emek, ÇANKAYA/ANKARA

Telefon No: +90(312) 204 7388  Belge Geçer No: +90(312) 204 7366   Elektronik Ağ: http://www.hazine.gov.tr

Mektubun aslı için tıklayın >

Kategori:MakalelerW20 Deklarasyonları