İçeriğe geç

W20 – Kadın 20 – 2019 Tokyo Tebliği

Women20 (W20) -Kadın 20 ağının temsilcileri olarak, bizler, Buenos Aires G20 Liderleri Deklarasyonu’ndaki “toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik büyüme ve adil ve sürdürülebilir kalkınma için çok önemli olduğu” açıklamasını tam manasıyla destekliyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için gereken toplumsal cinsiyet açığını kapatmak üzerinde kadın ve erkeğin ortak çalışma yapması gerektiğini vurgularız.

Japonya’nın G20’nin başkanlığı sırasında, W20, toplumun tüm kesimleri üzerindeki kritik etkilerinden dolayı hiçbir kadının geride kalmamasını sağlamak amacıyla, yapay zeka (AI) dahil, tüm yeni teknolojilerin kapsayıcı ve sorumlu kullanılmasının sağlanmasına özel önem veriyoruz.

G20 liderlerini aşağıdaki tavsiyelere uymaya davet ediyoruz:

 1. İş ve Çalışma Bakanlarından, 2014 Brisbane’de işgücüne katılımdaki cinsiyet farkını 2025’e kadar yüzde 25 oranında azaltma taahhüdüne ilişkin gelişmeleri sergileyen bir orta vade raporu sunmalarını isteyin.
 2. İşgücü piyasasındaki sistemik yasal ve sosyal engelleri kaldırın ve cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda çözümler sunun.
 • İstihdam uygulamalarının tüm alanlarında, özellikle, gelirler, ücretler, emekli aylıkları ve diğer kazançlar gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini sağlamak ve farkı kapatmak üzere, Sürdürebilir Kalkınma Hedefleriyle uyumlu olarak, yasal önlemler alın.
 • Kamu fonlarından çocuk ve yaşlı bakımı için kaliteli, erişilebilir ve uygun fiyatlı bakım altyapısına yatırım yapın ve zorunlu ücretli ebeveyn iznini ortak sorumluluk almayı teşvik amacıyla belirleyin.
 • Kamu ve özel sektördeki işverenleri kanıta dayalı politikalar uygulamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ilerlemeyi duyurmak için teşvik etmek suretiyle saygın ve kaliteli işlerde ve liderlik pozisyonlarında daha fazla kadının yer almasına yol açın.
 1. Dijital cinsiyet farkını kapatın ve kadınların dijital haklarını kullanmalarını sağlayın.
 • Etik değerleri de dikkate alınarak, cinsiyet ayrımcılığı artışını önlemek amacıyla dijital teknolojiler ve yapay zekada (AI) taraflı veri setleri, modelleri ve algoritmalarının belirlenmesinde kadınların tasarım ve geliştirmelerine eşit katılımı teşvik etmek için acil önlemler alın.
 • Her yaştaki kız ve kadınların Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) eğitimine ulaşmasını arttırın.
 • Kentsel ve kırsal kesimdeki kadınlara ekonomik, güvenilir ve güvenli internet ve mobil hizmetler sağlayın.
 1. Finansal katılımı sağlayın, kadınların girişimciliğini teşvik edin ve yatırım ve pazarlara erişimini hızlandırın.
 • Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşımda eşit haklara sahip olmalarını ve toprak ve diğer mülkiyet ile finansal hizmetler ve doğal kaynaklar üzerindeki mülkiyete ve kontrollere erişimlerini sağlayın.
 • E-ticaret de dahil olmak üzere, kadın işletmelerin ticari, finansal ve dijital kapasitelerini güçlendirmek için bir politika çerçevesi ve eylem planı geliştirin.
 • Ulusal koşulları göz önünde bulundurarak1, ihale edilen kamu alım sözleşmelerinde kadınlara ait ve kadınlar tarafından yönetilen işletmelerin paylarını en az yüzde 10 artırmayı sağlayan koşullar oluşturun.
 • Cinsiyet faktörlerini proaktif olarak yatırım analizine ve karar almaya dahil etmek amacıyla yatırımcıları teşvik edin.
 1. Cinsiyetçi stereotipleri ve bilinçsiz önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla yaşam boyu öğrenmeyi ve okullarda ve iş yerlerinde cinsiyet eşitliği konusunda eğitimi teşvik edin.
 2. Sosyal medya dahil, kamusal ve özel alanlarda kadın ve kızlara yönelik her türlü şiddete son verin.
 • Etkili yasal çerçeveler oluşturmak, adalete erişimin sağlanması ve her alanda kadın ve kıza yönelik her türlü şiddete son vermek amacıyla yasa uygulamalarını güçlendirin.
 • İş dünyasında şiddetin ve tacizin ortadan kaldırılmasına ilişkin ILO’nun önerilen sözleşmesinin ve tavsiyesinin kabul edilmesinin yanı sıra kadına yönelik şiddetle ilgili uluslararası sözleşmeleri de onaylanmasını sağlayın.
 1. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için etkili ve şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmak.
 • G20’nin cinsiyet eşitliği konusundaki taahhütlerinin, uluslararası kuruluşlarla, ilgili ulusal ortaklarla ve W20 ile birlikte uygulanmasını izlemek için mekanizmalar geliştirilmesi ve düzenli aralıklarla ilerlemenin rapor edilmesini sağlayın.
 • 2030 yılına kadar liderlikteki cinsiyet paritesine ve kamu ve özel sektördeki her türlü karar verme düzeyine ulaşmak için G20’deki ilerlemeyi ortak olarak gözden geçirin.
 • Cinsiyete etki değerlendirmelerinin mevzuat, standartlar ve politikalar üzerinde yapılmasını sağlamak için ulusal cinsiyet makinelerinin görev ve kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Gelişme her bir ülke için kendi taban çizgisine göre asgari %10’luk bir artıştır.

W20 2019 Tokyo Tebliği için bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

Kategori:W20 Deklarasyonları