İçeriğe geç

Gülden Türktan Biyografisi

Dr. Gülden Türktan ekonomist, yönetici ve girişimci bir iş kadınıdır. Ekonomist ve üst düzey yönetici olarak pek çok başarıya imza attı.

1988’den 2008 yılına kadar, 20 yıl süreyle, dünyanın en saygın şirketlerin biri kabul edilen ve bir İsviçre-İsveç elektrik mühendislik şirketi olan Asea Brown Boveri – ABB’de üst düzey görevlerde bulundu, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ülke müdür vekili olarak çalıştı. Şirketin yönetim kurullarında tek kadın üye olarak görev yaptı. Şirketin 14 milyon dolardan 350 milyon dolara giden yolculuğundaki pek çok kararda imzası bulunan Türktan, “şirket içerisinde daha fazla lider yetiştirme” strateji ve misyonuyla liderlik programı bünyesinde uluslararası eğitimler verdi ve yurt içinde ve yurt dışında başarılı liderler ve yöneticiler yetiştirilmesinde etkin rol oynadı. Mali işler, denetim, insan kaynakları, sürdürülebilirlik, hukuk işleri ve kalite fonksiyonlarının başkanlığını yaptı.

Eğitim olarak, ekonomi ve işletme eğitimi aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Marmara Üniversite’sinde lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. MBA derecesi ve doktorası vardır. New York Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve eğitmen olarak çalışmıştır.

ABB dahil, muhtelif kurumların Yönetim Kurullarında çalışmış ve toplam 100 yıla ulaşan Yönetim Kurulu tecrübesine sahip dünyanın ender kişilerinden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, G20 Başkanlığı sırasında, G20’de kurulmuş ve ülkemiz için bir gurur vesilesi olan W20 – Kadın 20’nin Kurucu Başkanı olarak atandı. W20 Dünya Kurucu Komite Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından, G20’de W20’nin tüm G20 ülkeleri için toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan ve G20 ülkeleri adına ekonomik büyüme ve iş dünyasına kadın katılımını sağlamaya yönelik öneriler içeren W20 tebliğinin hazırlanması ve yayınlanması üzerinde çalıştı. W20’nin Dünya Lansmanı’nı ve dünyada ilk kez W20 Tebliği’nin yayınlanmasını sağladı. W20 – Kadın 20 çalışmaları, Türkiye’nin Başkanlığı’ndan sonra, sırasıyla Çin, Almanya ve Arjantin ‘de başarıyla sürdürülmektedir. Türkiye’nin Gülden Türktan’ın W20 Kurucu Başkanlığı sırasında düzenlenerek yayınlanan W20 Tebliği hala geçerliliğini korumakta ve pek çok ülkeye örnek teşkil etmektedir.

Çin’in Hangzou kentinde yapılan G20 ve B20 konferansında, W20 Almanya ve W20 Arjantin’de ve Birleşmiş Milletler Kadın konferansında ve Türkiye’deki G20 konferansında, G20 ülkelerinin Çalışma ve İstihdam Bakanlarına ve OECD’nin Türkiye’deki konferansında çalışma hayatı ve istihdam konusunda konuşmalar yapmıştır. Gerçek ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın kadının ekonomiye katılımı ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır.

Washington DC’de kurulu Dünya Bankası Cinsiyet ve Ekonomik Kalkınma Danışma Kuruluna davet edildi. Bu kurulda W20 tebliğindeki başlıkların dünya ülkelerini ajandasına girmesi konusunda çalışmalar yapmıştır.  

2002 yılında KAGİDER’in kurucuları arasında yer almış, 2009 – 2011 yılları arasında KAGİDER yönetim Kurulunda görev almış, 2011 – 2015 yılları arasında da KAGİDER’in yönetim kurulu başkanlığını üstlenerek KAGİDER’in büyümesine ve yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına ciddi katkı sağlamıştır. Birleşmiş Milletlerde ve Birleşik Krallık’ta Westminster Parlamentosu’nda Lordlar Kamerasında ve Avrupa Birliği Parlamentosu’nda konuşmalar yapmış, görüş bildirmiş ve katkı vermiştir. Şu anda KAGİDER’in Onur Kurulu üyesidir ve KAGİDER’in W20’deki temsilini ve çalışmalarını sorumluluğunu üstlenmiştir.

Dr. Türktan, Uluslararası Yatırım Derneği YASED’te yönetim kurulu üyesi ve Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. TÜSİAD’ın İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu Başkanlığını 2003 – 2017 yılları arasında yürüttü. Halen TÜSİAD üyesidir. 2015 yılında TESEV’in Mütevelli Heyetine davet edilmiştir.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumunun Bağımsız Kadın Direktörler Platformunun Danışma Kurulu eş başkanıdır. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumun ev sahipliğinde kurulan %30 Kulübü Türkiye Bölümünün Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. PWN- Professional Women Network Türkiye Danışma Kurulu üyesi ve IWF – International Women’s Forum kurucu üyesidir ve şu anda IWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Kurumlarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmanın yanı sıra, ekonomi ve kadının ekonomideki yeri konusunda konuşmalar yapmakta ve Vietnam, Kenya ve Rusya hükümetlerinden konuşma yapmak üzere davet almıştır. Birden fazla kez ABD, Birleşik Krallık, Arjantin, Almanya, Çin ve Pakistan’da konuşmalar yapmış ve Birleşmiş Milletler – kadın, OECD ve UNDP adına tebliğler sunmuştur. Liderlik ve örgütsel gelişmeler, yönetim ve kurumsal yönetişim ile W20’nin G20 ülkelerindeki gelişimi konusunda Türkçe ve İngilizce yayınları ve makaleleri vardır.