İçeriğe geç

Kategori: W20 Deklerasyonları

W20 Deklerasyonları

W20 2019 Tokyo Zirvesi

Her yıl G20’ye bir ülke tarafından ev sahipliği yapılmaktadır ve bu yıl G20 Başkanlığını Japonya yürütmektedir. G20 Liderleri Zirvesi, 28 ve 29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşecek. G20’nin kadınlara yönelik açılım grubu olan W20 – Kadınlar 20, W20 zirvesini 22 ve 24 Mart 2019 tarihlerinde Tokyo’da düzenledi. Japonya’da Sakura baharı ağırlamak için özel bir festivaldir. Sakura’nın iki özel anlamı vardır, biri kiraz ağaçlarını pembe yapan kiraz çiçeğidir, diğeri ise herkese taze ve mutlu bir bahar davetini müjdelemesidir. Aynı zamanda da ikinci anlamı olarak da Mart sonunda doğan çiçeklerin çok hızlı bir şekilde kirazlara dönüştüğü yeniden doğma bir kültürünü, yani yeni başlangıçları temsil etmesidir. Japonya’daki finans ve üniversite takvimleri başlangıcı bu çiçeklerden ilham alıyor. W20 toplantısı, Japonya için de kutsal bir zaman olan Sakura zamanında yapıldı. Kiraz çiçeği ayrıca Japonya’nın ulusal çiçeğidir. W20 zirvesini kiraz çiçeği zamanında yapmak, kadınlara da kutsal olduklarını söyleyen bir mesaj da veriyor denebilir. Ne…

W20 – Kadın 20 – 2019 Tokyo Tebliği

Women20 (W20) -Kadın 20 ağının temsilcileri olarak, bizler, Buenos Aires G20 Liderleri Deklarasyonu’ndaki “toplumsal cinsiyet eşitliğinin ekonomik büyüme ve adil ve sürdürülebilir kalkınma için çok önemli olduğu” açıklamasını tam manasıyla destekliyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için gereken toplumsal cinsiyet açığını kapatmak üzerinde kadın ve erkeğin ortak çalışma yapması gerektiğini vurgularız. Japonya’nın G20’nin başkanlığı sırasında, W20, toplumun tüm kesimleri üzerindeki kritik etkilerinden dolayı hiçbir kadının geride kalmamasını sağlamak amacıyla, yapay zeka (AI) dahil, tüm yeni teknolojilerin kapsayıcı ve sorumlu kullanılmasının sağlanmasına özel önem veriyoruz. G20 liderlerini aşağıdaki tavsiyelere uymaya davet ediyoruz: İş ve Çalışma Bakanlarından, 2014 Brisbane’de işgücüne katılımdaki cinsiyet farkını 2025’e kadar yüzde 25 oranında azaltma taahhüdüne ilişkin gelişmeleri sergileyen bir orta vade raporu sunmalarını isteyin. İşgücü piyasasındaki sistemik yasal ve sosyal engelleri kaldırın ve cinsiyet eşitliğini sağlamak konusunda çözümler sunun. İstihdam uygulamalarının tüm alanlarında, özellikle, gelirler, ücretler, emekli aylıkları ve diğer kazançlar gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini sağlamak ve farkı kapatmak üzere,…

KADIN 20 (W20) 2018 ARJANTİN BİLDİRİSİ

Kadın20 (W20) 2018 ağının temsilcileri olarak, bizler, cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin anahtar faktörü olduğu konusunda güçlü bir inanç duymaktayız. G20 Arjantin 2018 gündeminin odağında da yer alan bu görüş, cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesi ve bütün kadın ve kızları güçlendirilmesini amaçlayan 5 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefiyle de uyumludur. Daha önceki W20 istişareleri üstüne inşa edilmiş ve güçlü temellere dayanarak, W20, ele alınması gereken ve G20 için stratejik olan başlıca zorlukları tanımlamaktadır. KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAK VE İYİLEŞTİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER: Ulusal Planları geliştirip fonlayarak ve gelişmeleri yıl bazında raporlayarak iş gücüne katılımdaki cinsiyet uçurumunu 2025’e kadar yüzde 25 azaltacak 2014 Brisbane taahhüdünün uygulanma hızının arttırılması. Kayıt dışı sektör de dahi olmak üzere, bakmakla yükümlü olduğu kimseler olan kişilere uygun fiyatlı, nitelikli, profesyonel ve herkesi kapsayan bakım hizmetleri güvencesi sağlanması için kamu fonlarından yatırım yapılması. Bakım hizmetlerinin sorumluluğunu paylaşmayı ve daha iyi bir iş ve yaşam dengesini teşvik etmek için,…

TC Başbakanlık Kadın20 (W20) Yetkilendirme Mektubu

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Sayı                   : 366667782-208.99                                                                      Ankara, Tarih Zarftadır Konu                 : W20 (Woman 20) Çalışmalarının Yürütülmesi                            (15 Nisan 2015) TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİNE (Sn. Dr. Gülden Türktan) En temel küresel ekonomik işbirliği platfromu olan Yirmiler Grubu’nun (G20) Dönem Başkanlığı 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenilmiştir. Bu kapsamda yürütülecek hazırlıkların yönlendirilmesi ve koordine edilmesi amacıyla 2013/4 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle “G20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur. G20 Türkiye Dönem Başkanlığının girişimleri ile G20 platformu içerisinde Kadın 20 (Woman 20/W20) isimli yeni bir açılım grubu oluşturulmuştur. Temel ilgi alanlarının cinsiyet eşitliği, kadınların işgücüne katılım oranlarının arttırılması, kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklılaşmalarının azaltılması gibi konular olacağı…

W20 Tebliği İstanbul, Türkiye 2015

Bizler, G20 tarihinde ilk kez düzenlenen W20 Zirvesi’nin delegeleri olarak, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelerek, W20’nin “Öncelikler Belgesi”nde yer alan, küresel ekonomide kadınları ilgilendiren meseleleri farklı açılardan kapsamlı bir şekilde ele alarak, G20 liderlerine cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi yönünde sürdürdükleri çabalara katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki politika önerilerini sunmakta mutabık kaldık. Cinsiyet eşitliğini ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmelerini sağlamak, aynı zamanda G20 Liderlerinin 2014 yılında Brisbane, Avustralya’da kadınlarla erkekler arasındaki işgücü piyasasına katılım farkının azaltılması hedefine ulaşmak amacıyla G20 Liderlerini aşağıdaki hususları dikkate almaya çağırıyoruz: 1-Kadınların ekonomik alanda güçlendirilmelerinin eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi yoluyla sağlanması  Eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, ekonomik büyüme ve kadınların sosyal hakları bakımından temel önem taşımaktadır. Bu üç alan birbirilerine sürekli ve yapılandırılmış bir şekilde, sistemli olarak bağlantılandırılmadığı takdirde her daim eksiklikler mevcut olacaktır. Paydaşlar arasındaki işbirliği ve ortak çalışma (veya ortak karar alma) bu hattı…